යක්කල ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ නිලධාරියෙකුට කොරෝනා- හැදුනේ කෙසේදැයි නොදනී.

යක්කල ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ නිලධාරියෙකුට කොරෝනා- හැදුනේ කෙසේදැයි නොදනී.

කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද නිලධාරියෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමේ හේතුවෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ යක්කල ශාඛාව ඊයේ පස්වරුවේ වසා දමා ඇත.

ඔහු සමග සමීපව කටයුතු කරන ලද කාර්යමණ්ඩලයේ 28 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත.

එමෙන්ම ඔවුන් කොරෝනා පරීක්ෂණ සඳහා ද යොමු කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මෙම අසාදිතයාට වෛරසය ආසාදනය වූයේ කෙසේ දැයි මෙතෙක් ළි කරගත නොහැකි වූ බව ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *