මෝටර් රථවල මිල රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසේ සිට රුපියල් අට ලක්ෂය දක්වා ඉහළ යයි

මෝටර් රථවල මිල රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසේ සිට රුපියල් අට ලක්ෂය දක්වා ඉහළ යයි

ඩොලරය ශක්තිමත් නිසා වෙනත් රටවල මුදල් ඒකක අගය ඉහළ යෑම හේතුවෙන් ආනයනය කරන මෝටර් රථවල මිල රුපියල් දෙලක්ෂ පනස්දහසේ සිට රුපියල් අට ලක්ෂය දක්වා ඉහළ යන බව මෝටර් රථ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

ඇමෙරිකාවෙන් මෝටර් රථ ආනයනය නොකිරීම නිසා මෝටර් රථ ආනයනයේදී ඩොලරය ශක්තිමත් වීම බලනොපානමුත් ශ්‍රී ලංකාවට මෝටර් රථ ආනයනය කරන ජපානය, එංගලන්තය හා තායිලන්තය වැනි රටවල මුදල් ඒකක අගය ශ්‍රී ලංකාවටත් වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ යෑම මෙසේ මෝටර් රථවල මිල ගණන් ඉහළ යෑමට හේතුව බව එම සංගමයේ ලේකම් කීර්ති ගුණවර්ධන මහතා පෙන්වා දෙයි.
එමෙන්ම මෝටර් රථ ආනයනයේදී එහි වටිනාකම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවීමට සිදුවීම නිසා ණයවර ලිපි විවෘත කරන දිනයේ සිට එය අලෙවි කරන දිනය දක්වා එම මුදල වෙනුවෙන් පොලී ගෙවීමට සිදුවීමද මෝටර් රථ මිල ඉහළ යෑමට හේතු වී ඇතැයි හෙතෙම පවසයි. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල සියයට 7කින් පමණ අවප්‍රමාණය වුවද ජපානය, තායිලන්තය, එංගලන්තය වැනි රටවල එය සියයට 10 _ 15ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි හෙතෙම පවසයි.

මේ අනුව ස්ටින්ගේ‍ර්, විට්ස්, වැගන් ආර් ඇතුළු එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට අඩු වාහන රුපියල් දෙලක්ෂ පනස් දහසේ සිට රුපියල් තුන් ලක්ෂය දක්වාද, ඉහළ එන්ජින් ධාරිතාවෙන් යුත් වාහන රුපියල් ලක්ෂ අට දක්වාද මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කරයි.

ඩොලරයේ මිල ඉහළ යෑම සීමා කිරීම සඳහා වාහන ආනයනය කිරීම අධෛර්යවත් කිරීමට රජය මෝටර් රථ ආනයනය කිරීමේදී ඒවායේ සම්පූර්ණ වටිනාකම ගෙවිය යුතු බවට පනවා ඇති කොන්දේසියට අමතරව මෝටර් රථ මිලට ගැනීමේදී දැනට සියයට 70ක් වූ හයිබි්‍රඩ් හා සියයට 50ක් වූ පෙට්රල් වාහන සඳහා ලබාදෙන ෆිනෑන්ස් පහසුකම් අඩු කිරීම පිළිබඳවද රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

තීරු ලිපි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *