මොන තානාන්තර දැරුවත්, මම ඉන්නේ ගමේ ජනතාව සමගයි. .

මොන තානාන්තර දැරුවත්, මම ඉන්නේ ගමේ ජනතාව සමගයි. .

දොම්පේ ආසනයට බොහෝ කාලයකින් දේශපාලන තනතුරක් ලබා නොදුන් නිසාත් 2004 මහ මැතිවරණය ප්‍රතිඵලයේ වර්ධනයත් අවධාරණයට ලක් කරලා විශේෂයෙන්ම දොම්පේ ජනතාවට කරන සැලකිල්ලක් වශයෙනුත් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සමුපකාර, මහා මාර්ග, විදුලිය සහ ජලය, වෙළඳ සහ ආහාර අමාත්‍යධුරය මට ලබා දුන්නා. ඒ ගෙවුණු අවුරුදු තුන හමාර තුල මම සුවිශේෂී සේවාවක් මගේ ආසනේ ජනතාවට සිද්ධ කළා. ඒ කාලෙම තමයි සුනාමි ව්‍යසනයත් ආවේ. ඒ නිසා මට විශාල වැඩ කොටසක් පැවරුණා. ඒත් මට පැවැරුණු හැම වගකීමක්ම, හැම යුතුකමක්ම මම උපරිම මට්ටමෙන් ඉටු කලා.

ඔය අතරෙ 2004 මැතිවරණයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පත් වුණ අමරසිංහ මහතා ඉල්ලා අස්වුණා. පෙබරවාරියෙ ශ්‍රීපති සූරියආරච්චි මහතා රිය අනතුරකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඊ ලඟට මාර්තු මාසේ අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ජීවිතෙන් සමුගත්තා. අප්‍රේල් 6 වෙනිදා ජෙයරාජ් ජෙයරාජ් පුනාන්දුපුල්ලේ ඇමතිතුමා කොටි ත්‍රස්තයින් විසින් මරා දැම්මා. ඔය විදියට ගම්පහ ලයිස්තුවේ පුරප්පාඩු රැසක් ඇති වුණා.

අප්‍රේල් මාසයේ මට පාර්ලිමේන්තු යන්න හැකි වුණා. එතැන් සිට දිගටම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයෙක් ලෙස වැඩ කළ අතර 2010 දී බියගම ආසන සංවිධායක ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ගේ නායකත්වය යටතේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ලබන්නට අපට හැකි වුණා. ඒ මැතිවරණයේදී දොම්පේ ආසනයේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 71.9% ක්. ලංකාවෙන්ම තුන්වැනි තැනට පත් වුණා. ඊට ටික කාලෙකට පස්සේ ආපදා කළමනාකරණ නියෝජ්‍ය ඇමැති විදියට දිවුරුම් දීලා 2015 තෙක් ම මම ඒ ඇමතිධූරය දරුවා. ඒ කාලය තුළ දොම්පේ සහ බියගම ආසන වලට ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්නටත් මට අපුමාණ දේශපාලන අත්දැකීම් ලබා ගන්නටත් පුළුවන් වුණා.

2015 ජනාධිපතිවරණයේ දී විශේෂයෙන් ම බියගම ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස ජයග්‍රහණය කරන්නට පුළුවන් වුණාත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති තුමා පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඒත් එක්කම ආව පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ දී දොම්පේ හා බියගම ජනතාවගේ ආශිර්වාදයෙන් මට තුන්වැනි වරටත් පාර්ලිමේන්තු යන්නට පුළුවන් වෙනවා. මම කෘතවේදී වෙනවා ඒ ආදරණීය ජනතාවට. මොන තානාන්තර දැරුවත්, මම ඉන්නේ ගමේ ජනතාව සමගයි. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *