මොනරාගල බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙක් ගෙලවැල ලාගෙන මිය යයි.

මොනරාගල බන්ධනාගාරයේ රැදවියෙක් වැසිකිළියේ දී ඇඳගෙන සිටි සරමෙන් පටියක් සකසාගෙන ගෙල වැලලාගෙන සියදිවි හානිකර ගෙන ඇතැයි මොනරාගල පොලිසිය පවසයි.

මෙම සිද්ධිය සිදුව ඇත්තේ, 30 වන දින සැන්දෑවේ දීය.මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ, වයස අවුරුදු 45ක් පමණ වන යල්කුබුර,බිබිල පදංචිව සිටි වාසල ආරච්චිගේ මදුපාල රංජිත් නැමැති අයෙකි.මෙව්න විට දේහය මොනරාගල රෝහලේ තැම්පත් කර ඇත. මරණය සම්බන්ධයෙන් පච්චාත් පරණ පරික්ෂණය 31 වන දින සිදු කරන්නට නියමිතව තිබිණි.මොනරාගල පොලිසිය පොලිස් පරික්ෂණ පවත්වයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *