මේ වසර අවසන් වෙන්න පෙර පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ස්ථිරයි….-

මේ වසර අවසන් වෙන්න පෙර පොහොට්ටුවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ස්ථිරයි….-

මෙම වසර අවසාන වීමට පෙර පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් ජනාධිපතිවරණයෙකු බිහි කරන බව එම පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක‍ෂ මහතා කියා සිටී.

එමෙන්ම ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ඔ්නෑම මැතිවරණයකදී තම පෙරමුණ දිස්ත‍්‍රික් 19ක් ජයග‍්‍රහණය කරන බව සහතික කරන බවද ඒ මහතා සදහන් කරයි.

මහර ආසනයේ ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ තරුණ බලමණ්ඩලය අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *