මෙහෙම ගියොත් අපට රටකට යන්න වීසා එකක්වත් ලැබෙන එකක් නැහැ

බහුතරය පෙන්වන්න පුළුවන් අයට බලය දිය යුතුයි

පාර්ලිමේන්තුවේ මෙවන් තත්වයක් මේ ආත්මේ නොවෙයි යලි උපදින ආත්මයකවත් සිදු නොවිය යුතුයි කථානයකටත් මෙහි වගකීමක් තියෙනවා මොකද්ද කරන්නේ කියලා එය ත් එක පැත්තක් ගන්නේ නැතිව සිටිය යුතුයි ඊයෙත් අදත් විදෙස් මාධ්‍ය මාධ්‍ය තානාපතිවරුන් මේදෙස බලන් හිටියා අපිට රට යන්න වීසා එකක් තියා අපිට රටකටවත් යන්න ලැබෙන එකක් නැහැ.මම නම් කියන්නේ බහුතරය පෙන්වන්න පුළුවන් අයට බලය දිය යුතුයි.

පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අනුව බහුතරයට ඉඩ ලබාදිය යුතුයි

පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය අනුව බහුතරයට ඉඩ ලබාදිය යුතුයි. ගැටුමට මුල පිරුවේ නිර්ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් – වෙල්ගම#lk #SriLanka

Posted by අපි UNP – நாம் UNP on Thursday, November 15, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *