මෙන්න මාධ්‍ය නිදහස–කැරලි මර්ධන ඒකකවලින් ITN සේවකයන්ට ප‍්‍රහාර.. කිහිප දෙනෙකුට තුවාල..

මෙන්න මාධ්‍ය නිදහස–කැරලි මර්ධන ඒකකවලින් ITN සේවකයන්ට ප‍්‍රහාර.. කිහිප දෙනෙකුට තුවාල..
.
ස්වාධීන රූපවාහිනි ආයතනය ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන ඇත.

මේ වන විට එම ස්ථානයට කැරලි මර්ධන ඒකකයද යොදවා තිබේ.

තමනට කැරලි මර්ධන ඒකකය විසින් දරුණු ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කල බව විරෝධතාකරුවන් කියති.

චෝදනාවන්ට ලක්වු නිලධාරීන් 05 දෙනකු පොලිස් අාරක්ෂාව යටතේ ගෙනවිත් යලි සේවයේ පිහිටුවා අැති බවක්ද වාර්තා වෙයි.

අායතනයේ සේවකයන් කීප දෙදෙනකුම පොලිස් ප්‍රහාර වලින් තුවාල ලබා අැතැයිද සේවකයෝ කියති.

ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ඇති ස්ථාවර තැන්පති වලින් අති විශාල මුදලක් වංචා කර ඇතැයි කියමින් සේවකයන් දින කිහිපයක සිට විරෝධතා පවත්වති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *