මුතුරාජවෙලට STF ආරක්ෂාව- ඉදිකිරීම් සහ ගොඩකිරීම් සියල්ල තහනම් කරයි

මුතුරාජවෙල අභය භුමියේ සිදු කරන ඉදිකිරීම් සහ ගොඩකිරීම් ඇතුළු සියලු පරිසර විනාශයන් සියල්ල වහාම නතර කරන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා නියෝග කර තිබෙනවා.

අද (22) අළුයම මුතුරාජවෙල ප්‍රදේශයේ කල නිරීක්ෂණයකින් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා මෙම නියෝගය කළා.

අභය භුමියේ ඉඩම් ගොඩ කිරීමට ලබා දී ඇති අවසරයන් වහා අත් හිටුවන ලෙසත් පරිසර විනාශයන්ට අනුග්‍රහය දක්වන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටද අදාළ අංශ වලට දැනුම් දී තිබෙනවා.  මුතුරාජවෙල අභය භුමිය අවට විශේෂකාර්ය බලකායේ ආරක්ෂාව යොදන ලෙසත් ප්‍රවේශ මාර්ග බාධක යොදා අවහිර කිරීමටත් ජනාධිපතිවරයා පොලිස්පතිට නියෝග කර තිබෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *