මීරිගම වැරදි ලෙස කුකුල් මස් අලෙවි කළ ලොරි රථ දෙකක් අල්ලා විනාශ කරයි

නියමිත ප්‍රමිතියට අලෙවි නොකළ හා බලපත්‍ර ලබා නොගෙන කුකුල් මස් අලෙවි කළ ලොරි රථ දෙකක් මේ මිරිගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය මගින් අල්ලාගනී

මීරිගම ප්‍රදේශයේ සත්ත්ව ආහාර සමඟ ශීතකරණ ද නොමැතිව නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොරව ද කුකුල් මස් අලෙවි කළලොරි රථයක් සහ මිරිගම ප්‍රදේශයේ මස් අලෙවි කිරීමට බලපත්‍ර ලබා නොගත් ලොරි රථයක් විශේෂ වැටලීමකදී අල්ලා ගැනීමට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට හැකිවිය

මොවුන් මීරිගම ප්‍රදේශයේ මස් අලෙවි කිරීම සිදු කරමින් පැවති අතර ලැබුණු තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීම සිදු කළේය. මෙහිදි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තරයේ අවවාද කළ අතර එම පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට නියමිතයි කුකුල් මස් කිලෝ ග්‍රෑම් 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබූ අතර ඒවා විනාශ කිරීමට ද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් කටයුතු කළේය එම මස් බැකෝ යන්ත්‍රයක් යොදවා පොළොව හාරා වළලා දැමීම මේ අනුව සිදුවිය

වැටලීම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එචි.මි.කුමාර මහතා ඇතුළු කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *