මීරිගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය සඳහා නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක්

මීරිගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය සඳහා නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් 

මීරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය සඳහා ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම සිදු වූයේ බස්නාහිර පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි ප්‍රමාණවත් පහසුකම් සහිත කාර්යාලයක් නොවීම නිසා කොට්ඨාසයේ අධ්‍යාපන සේවා කටයුතුවලදී විවිධ දුෂ්කරතාවයට ලක්වීමට නිලධාරීන්ට සිදුවිය මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් බස්නාහිර පලාත් සභාව මගින් අදාළ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇත

මෙම අවස්ථාවට එක් වූ බස්නාහිර පළාත් සභා ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේ බස්නාහිර පළාතේ ගාමීය පාසල් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇති බවත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 2000 කට වඩා මුදලක් වෙන්කර ඇති බවයි

මෙම අවස්ථාවට බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රංජිත් සෝමවංශ මහතා ද බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී කාමල් කුරුප්පු මහතා ද බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී කෝකිලා ගුණවර්ධන මහත්මියද බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී චන්දන ජයකොඩි මහතා ද බස්නාහිර පළාත් සභා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ශ්‍රීලාල් නෝනිස් මහතා ද මිනුවන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක එස් කේ මල්ලවආරච්චි මහතා ද මිරිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ලක්ෂ්මී මෙන්ඩිස් මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් එක්වූහ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *