මිල සූත්‍රයට ඉහළ දැමු ඉන්ධන මිල මෙන්න—පෙට්‍රල් රුපියල් 4කින් ඉහළට

මිල සූත්‍රයට ඉහළ දැමු ඉන්ධන මිල මෙන්න—පෙට්‍රල් රුපියල් 4කින් ඉහළට

මිල සූත්‍රයට අනුව යළිත් වරක් ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මිල සුත්‍රයට අනුව ඊයේ(10) මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 4කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

මිල වැඩි වීමට අනුව රුපියල් 145ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 149ක් වන අතර රුපියල් 157ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 161ක් වෙයි.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 118 සිට රුපියල් 123 දක්වා රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් තුනකින් ඉහළ දමා ඇති අතර ඒ අනුව රුපියල් 130ක්ව පැවති සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල අද(11) දිනයේ සිට රුපියල් 133ක් ලෙස දැක්වෙයි.

ලෝක වෙළෙඳපලේ බොරතෙල් මිලෙහි සිදුවන සංශෝධනයට අනුව මෙරට ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරිම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.

ඒ අනුව සෑම මසකම 10 වන දින ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සිදුවෙයි.

එම මිල සුත්‍රය ගණනය කිරීමේ කමිටුව ඊයේ රාත්‍රියේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී රැස්වූ අතර ලෝක වෙළෙදපලේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම මිල ඉහළ දැමීම සිදුකළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *