මිරිගම දි අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලොරි රථයක මස් පිණිස ගවයින් රැගෙන යයි–ප්‍රදේශවාසීන් අල්ලාගනී

මිරිගම දි අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලොරි රථයක මස් පිණිස ගවයින් රැගෙන යයි–ප්‍රදේශවාසීන් අල්ලාගනී

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පුවරුවක් භාවිතාකල කරමින් ලොරි රථයක බලපත්‍ර නොමැතිව මස් පිණිස ගවයින් දෙදෙනෙක් රැගෙන ගිය දෙදෙනා ගම්වාසින් අල්ලාගෙන මිරිගම පොලීසියට බාරදෙයි

මිරිගම දන්ඕවිට ඉලුක්පොත ප්‍රදේශයේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පුවරැවක් භාවිතා කරමින් ගමන් කරන ලොරි රථයක් පිළිබඳව සැකක සිතු ප්‍රදේශවාසීන් පරික්ෂා කිරීමේදී ගවයින් දෙදෙනෙකු පටවාගෙන යන අයුරු දක්නට ලැබිණි

ප්‍රදේශවාසීන් හා එම ගම්මානයේ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන් වහන්සේලා මැදිහත් වී ඔහුන් තම භාරයට ගත් අතර පසුව මිරිගම පොලිසියට භාර දෙන ලදී.මෙම ගවයින් මස් සඳහා පස්යාල nabuluwa ප්‍රදේශයේ ගව ඝාතනාගාර යකට රැගෙන යාමට බවට තොරතුරු හෙළි වෙමින් පවතිනවා

මොවුන් මුස්ලිම් ජාතිකයන් වන අතර පොලිසිය මගින් සැකකරුවන් දෙදෙනා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගත් අතර අත්තනගල්ල අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *