මැතිවරණ නිළධාරීන් යාරෙන් යාරේ ඈතින් තියල ඡන්දය තියන්න

හිටපු නියෝජ්‍ය කථානායක තිලංග සුමතිපාල කියයි

මැතිවරණයක් තියන්න මොනවද තියෙන බාධා කියලා බලලා එම බාධා වලට අපි මුහුණ දෙන්න ඕන වසංගතයේ දී අපි මුහුණ දීම සඳහා සාධනීය පියවර ගෙන තියෙනවා ගිය අවුරුද්ද බැලුවොත් ඩෙංගු වලින් විතරක් එකසිය නම දෙනෙක් මැරිලා තියෙනවා ඊට කලින් අවුරුද්ද 156 මැරුණා ඩෙංගු නිසා එතකොට ඩෙංගු වලින් මිනිස්සු මැරුණා කියලා ලංකාවම වහලා තිබුනේ නැ

covid වසංගතය නිසා අපේ හත් දෙනෙක් මියගිහින් තියෙනවා ඒ වුණත් රෝගය බෝවෙන වේගය වැඩි උනොත් අපි විශාල අර්බුදයකට යනවා මේ වෙනකොට ඒකට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු කරපු නිසා රට ස්ථාවර බවට පත් කිරීම සඳහා ඡන්දයක් තියන්න මැතිවරණයට යාමට තියෙන මොනවද බාධා අපිට ඡන්දය පවත්වන කොට මැතිවරණ කොමසාරිස් සමග සාකච්ඡා කරල පහසුකම් සපයල යාරෙන් යාරේ ඈතින් ඉඳලා මැතිවරණ අවශ්‍ය කාමර ප්‍රමාණය වැඩි කරල මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුයි.

ඡන්දෙ ප්‍රකාශ කරන තියෙන අවස්ථා වැඩි කරන්න පුළුවන් හමුදාවත් එක්ක එකතුවෙලා තැපෑලට පුළුවන් ලිපි බෙදා හරින්න බෝවෙන්න පුළුවන් අවස්ථා වලින් ඈත්වෙලා වෛද්‍යවරුන් දැන් වැඩ කරනවා ඒ වගේම මැතිවරණ කොමසාරිස්ගේ නිලධාරීන්ට සිදු වෙනවා ඒ වගේ ඇදුම් ඇදගෙන වැඩ කරන්න මේක නොකර වෙන ප්‍රශ්නෙ තේරුම්ගන්න ඕන මැතිවරණයක් නොපැවැත්වීමෙන් ඇති වෙන්නේ විශාල ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් මේක තේරුම් ගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *