අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පළාත් පාලන මැතිවරණය නොපමාව පවත්වනු ඇත කියා – මැ.කො. සභාපති මහින්ද දේශපි‍්‍රය

මක් නිසාද යත් 2018 වර්ෂයේදී ජනවාරි මාසයේදී නව සභාපතිවරුන් සහ නියෝජිතයින් යටතේ පළාත්පාලන ආයතන පාලනයන වන බව ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කර ඇති නිසා සහ  පළාත්පාලන චන්ද විමසීමට අදාල පනතට මම මාසය තුල පාර්ලිමේන්තුව සම්මතකිරීමට කියකරන බව අග විසින් අගමැති ප්‍රකාශකර ඇති හෙයින් ජනවාරි මාසයේදී නව සබාවක් යටතේ පැවත්තිමට දෙසැම්බර් මාසයේදී මුල් සති තුල චන්ද විමසීම පැවැත්විය යුතුයි
ඒ සඳහා .පළාත් පාලන ආයතන චන්ද විමසීම පනත සැප්තැම්බර් මස 15 වන දිනට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත විය යුතුයි.
කෙසේ වෙතත් එම පනත අගෝස්තු මාසය තුල හෝ සැප්තැම්බර් මාසය තුල සම්මත කිරීමට ක්‍රියාකරන බව අගමැතිතුමා ප්‍රකාශ කර ඇත.අපි විශ්වාස කරනවා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් මස මුල් සතියේ පළාත්පාලන ආයතන චන්ද විමසීම තියන්න පුළුවන් කියල. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා එසේ ප්‍රකාශ කලේ තිහාරිය ප්‍රදේසයේ පැවති රැස්වීමකදීය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *