මාස තුනයි අහංගම වෙළෙද සංකිරණය විවෘත කරලා තවම කඩ දීලා නෑ

 මහ ඇමති විවෘත කරන තෙක් කඩ හිමියන්ට කඩ නෑ

හංගම වෙළෙද මධ්‍යස්ථානය විවෘත කර මාස තුනකට ආසන්නයි. නමුත් මෙහි වෙළෙද සැල්  වෙළෙදුන්ට තමව වෙළෙද සැල් දිලා නෑ.ඇමති චන්දිම විරක්කොඩි ඇමතිවරයා මෙය විවෘත කළා. නමුත් මේවන විටත් වෙළෙඳ වෙළෙදුන්ට කඩ දිලා නැ. මොක ද ? මේය මහ ඇමති ශාන් විජය ලාල් ද සිල්වා මහතා ද මෙය විවෘත කරන්න උවමනා බව කියනවා ද ? බලන්න මේක මහ පුදුම දෙයක් ඇමති විවෘත කරලා තියනවා. නමුත් තවම මේය වහලා දමලා.දකුණු පළාත් මහ ඇමතිවරයාටත් මෙම ගොඩනැගිල්ල විවෘත්ත කරන්න උවමනා බව කියනවා. මේ කඩ කාමර 18 සකස් කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 110 ක් වැය කර තිබෙනවා.මෙය අයිතිය ප්‍රාදේශිය සභාවටයි. හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාව යටතේ මහ ඇමතිගේ මුලිකත්වයෙන් යළිත් විවෘත කර මේවා ජනතාවට ලබා දෙන්න අහංගම නගරයේ වෙළෙද සැල් හිමියන්ට මේ නිසා සිදුව ඇත්තේ දැවැන්ත අසාධාරණයක්.වැරදි වැඩක් තමයි මේසිදු කරන්නේ.වහාම විවෘත කරන්නට පියවර ගන්නා මෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසයි.

ඒ මහතා එසේ පැවසුවේ අද 23 ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේ දීය. මෙම රැස්වීම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දි පැවැතිවිණි.ඒ ගාල්ල සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේ සම සභාපති ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙහි දි හබරාදුව ප්‍රා දේශිය සභා ලේකම් සචිත්‍රා දසනායක මහත්මිය

මෙම ගොඩනැගිල්ල සකස් කරන්න පියවර ගෙන දැන් තමයි වැඩ අවසන් ව තියෙන්නේ. චන්දිම විරක්කොඩි ඇමතිවරයා මෙය විවෘත කරා මෙයට මාස කිහිපයකට පෙර නමුත් මහ ඇමතිවරයා ද මෙය විවෘත කරන්න උවමනා බව කියනවා.ඒ නිසා මෙය සකස් කරන්න පියවර ගන්නවා. මේ අනුව විවෘත කිරීමෙන් පසුව අහංගමට වෙළෙදුන්ට මෙම කඩ කාමර ලබාදෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් සභා ලේකම්වරයා අප සමඟ පැවසුවේ

හබරාදුව අහංගම වෙළෙඳ සංකිරණය විවෘත කර ඇත්තේ ලේකම් උපකාර්යලයෙන් යතුර හොරකම් කරලා අවුල දුර දිඟ යයි. පොලිසියට පැමිණල්ලක්

හබරාදුව ප්‍රා දේශිය සභාවේ උපකර්යාලයේ තිබු යතුරු කරැල්ලේ යතුරක් භූතයෙක් හොරකම්කර සභාව හෝ කිසිදු අයෙක් නොමැතිව, නොදන්වා, අහංගම වෙළෙද සංකරණය විවෘත කිරිම සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් සිදුකරන ලෙස හබරාදුව ප්‍රාදේශි සභාවේ ලේකම් අහංගම පොලසිය පැමිණි කර ඇති ව අහංගම පොලිසිය පවසයි.

හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ අහංගම උප කාර්යාලයේ ආරක්ෂිතව තැම්පත් කර තිබු යතුරු තුනකින් සමවිත  අහංගම නව වෙළෙ    සංකිරණයේ යතුරු කැරැල්ලේ එක් යතුරක් අතුරුදන්ව ඇතැයි හබරාදුව ප්‍රදේශිය සභාවේ ලේකම් සචිත්‍රා දසනායක මහත්මිය  පැවසුවාය. මෙය සිද්ධිය සිදුවු දිනයක් හෝ වේලාවක් නොමැති බව ද ඇය කියන්නීය.

මම මේ සම්බන්ධයෙන් අහංගම පොලිසියට මම 18  පැමිනිල්ලක් කළා. කොහොමද මේ යතුරු කැරැල්ලේ තිබු යතුරු තුනෙන් එකක් අතුරුදන් වුයේ කියලා.අපි දන්නේ නැතිව අපේ පළාත් පාලන විෂය භාර ශාන් මහ ඇමතිවරයා දන්නේ නැතිව අපෙන් යතුරු ගන්නේ නැතිව චන්දිම ඇමතිවරයා මේ අහංගම අපේ සභාවට අයත් ඉදිකළ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කළේ කියලා.

අපේ පළාත් පාලන ඇමති විෂය භාර ඇමති තුමා තමයි ශාන් විජය ලාල් ද සිල්වා එතුමා අපට කීවා අහංගම වෙළෙද සංකිරණය විවෘත කරන අවස්ථාවට යන්න එපා කියලා. ලේකම් තුමියවන මා හෝ අපගේ ප්‍රා දේශිය සභාවල කිසිදු කාර්යාලයක සේවකයෙක් නිළධාරියෙක් හෝ මෙම අවස්ථාවට එක්වුනේ නෑ. සහභාගි වුනේ නෑ අපි විවෘත කරනකම් ද දන්නේ නෑ අපට පුදුමයි කොහොමද ? අපේ අවසරයක් නොමැතිව අපේ ඇමතිතුමා ෂාන් ඇමති තුමා කියන්නේවත් නොමැතිව කොහොමද ? 17 දින චන්දිම විරක්කොඩි ඇමති වරයා ලක්ෂ 110කින් සකස් කළ වැඩ තවමත් අවසන් නොවු ගොඩනැග්ල හදිසියේ විවෘත කළේ කියලා.

මෙහි වැඩ අවසන් කර නෑ. තවත් වැඩ සිදු කරන්න තියනවා. අදාළ කොන්ත්‍රාත් සමාගමටද තවත් මුදල්ගෙවන්න තියනවා.වැඩ අවසන්ව නැතිව ඇමතිතුමා හදිසේ ඇවිත් අපි දන්නේ නැතිවයි ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරලා තියෙන්නේ නිවාඩු දවසක මම පොලිසියට පැමිණි ලි කළා. මහ  ඇමති තුමාටත් කීවා.එතකොට මෙම ගොඩනැගිල්ලේ යතුරු තිබුනේ අහංගම අපේ උප කාර්යාලයේ කොහොම ද ඒ තැන තිබු යතුරු ගොඩනැගිල්ලේ දොරවල් විවෘත කරන්න ලබා ගත්තේ.

ඒ කියන්නේ ඇමති හෝ  ඇමතිගේ ගොල්යෙක් හෝ උප කාර්යාලයේ සේවකයෙක් මේ යතුර මොරකම් කර ගොඩනැගිල්ල  විවෘත කරන දිනයේ දී  උත්සව සංවිධාන කටයුතු සිදුකරන පිරිසට දී ඇති බවද ලේකම් තුමිය කියන්නේ.  යැයි අප විමසුවෙමු.

එහෙම ද දන්නේ නැ. නමුත් යතුරු තුනෙන් එකක් අතුරුදන්ව තියනවා.මේ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් සිදුකරන්න කියලා තමයි මම අහංගම පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් කළේ යැයි, හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ ලේකම් සචිත්‍රා දසනායක මහත්මිය  අප කළ විමසුමක දී කීවාය.

හබරාදුව  ආසනයේ එජාප සංවිධායක චන්ද්‍රලාල් අබ්ගුණවර්ධන මහතාගේ කළ විමසුමක දී කීවේ

මටත් උත්සව කීවේ 16 වන දින හැන්දැවෙයි.අනික මම තමයි මේකට මුදල් ගෙත් හැදුවේ මම දන්නේ නැතිවයි මෙය සංවිධානය කර තියෙන්නේ. අගමැති තුමාගේ ආශිර්වාදය ඇතිව රවි කරුණානායක මහතාගේ ද සහයෝගය ඇතිව වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාද ලබාදුන් සහයෝගය මතයි මේ අහංගම වෙළෙද සංකිරණයට මේ මුදල් ටික ලබාගත්තේ.

චන්ම ඇමතිවරයා 16 දහවල් තමයි කීවේ උත්සවය ගැන. අනුන්ගේ කූඩුවල බිත්තර දමන එක වැරදියිනේ.අනුන්ගේ දරුවන්ට උප්පැන්න සහතික දෙන එකක් වැරදියි.මම යි මෙය කළේ මම කළ වැඩේට එයා කියනවා ඇමති කියනවා මම කළේ කියලා.මම කණගාටු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්.අපි කරන දේවල් වලටත් වෙන අයගේ නම් ගහගන්න හදන එක තමයි කර ලා තියෙන්නේ මම ගනගාටු වෙනවා.

පරිසරය රකින්න කියලවා ජනාධිපතිතුමා මට හිතිගන්නත් බෑ මොකද් ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි ඇයි අපේ ජනාධිපති තුමා කී දේවල් අපේ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කළ දේවල් අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරන්නෙ.මම මේ සම්බන්ධයෙන් මාගේ බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කරන්නේ යැයි ද හබරාදුව එජාප ප්‍රධාන සංවිධායක චන්ද්‍රලාල් අබේගුණවර්ධන මහතා කීය.

 අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා  මෙසේ ද කීය.

මම තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න කටයුතු කළේ මමයි මහන්සි උනේ.ඒ ගැන අහංගම හබරාදුව ජනතාව දන්නවා.මේ උත්සවයට මහ ඇමති තුමාට කීව්වා’ ආවේ නෑ එනවා කීවා ආරාධනා කළා. මම දන්නේ නෑ බැට්ටි පැහැලාද කියලා…මට නම් කතා කරනකොට වැඩ කළා.මම සියලුම පිරිස් දැනුවත් කරලා තමයි මෙය සිදු කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *