මාර්ක් සකර්බර්ග් සමාව ඉල්ලයි.

මාර්ක්ස කර්බර්ග් face book sri lanka hot news

මිලියන 50 පරිශීලකයන්ගේ දත්ත හැසිරවීමේදී කරන ලද අතපසුවීම් හා වැරුදි සම්බන්ධයෙන් ෆේස්බුක් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක
නිලධාරී හා ෆේස්බුක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියේ සම නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග්  සමාව ඉල්ලා තිබෙනවා.මාර්ක්ස කර්බර්ග් face book sri lanka hot news

ෆේස්බුක් ගිණුම් හිමියන්ගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේදී සහ මෘදුකාංග සංවර්ධනය කරන්නන් අදාළ දත්තවලට ප්‍රවේශ සීමා කිරීම සඳහා දැඩි පියවර ගන්නා බව ද මාර්ක් සකර්බර්ග් පොරොන්දු වී ඇති අතර ලන්ඩනය පදනම් කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ‘කේම්බිජ් ඇනලිටිකා’ සමාගම අනවසරයෙන් ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් මිලියන 50කගේ දත්තවලට ප්‍රවේශ වූ බව අනාවරණය වීමත් සමඟ ලොව විශාලතම සමාජ
මාධ්‍ය ජාලය වන ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද හා යුරෝපා සංගම්වල රටවලින් මෙන්ම මහජනතාවගෙන් ද
දැඩි විරෝධයක් හා විවේචනයක් එල්ල වුණා.වෙනත් face book ගැන news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *