මහ මැතිවරණය අභියස විදුලිය ඇණහිටවීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

මහ මැතිවරණය අභියස විදුලිය ඇණහිටවීමේ කුමන්ත්‍රණයක්

පසුගිය රජයට පක්ෂපාතී ලංවිම ඉහළ නිළධාරින් පිරිසක් ඉතා සුක්ෂම ව මේ සදහා
උපක්‍රමශීලිව කටයුතු කරමින් සිටි.
කොවිඩ් 19 වසංගතයට පෙර, ඉදිරියේ දී ඇතිවිය හැකි හදිසි විදුලි අර්බුදයකට විසදුමක්
ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව මෙගා වොට් 200 ක් සදහා ටෙන්ඩර් පත්
කැදවා තිබුණි.
අවුරුදු 17 ක් වැඩිමිලට විදුලිය ලබා දුන් සමාගමක් අභිබවා ඩුබායි සහ චීන සමාගම්
දෙකක් විසින් එම ටෙන්ඩරය දිනා ගන්නා ලදී. මින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතා අඩු මිල
ගණන් ඉදිරිපත් කළ චීන සමාගම සතු විය.
පසුගිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ හදිසි විදුලිය සැපයීමේ යෙදී සිටි ඇග්‍රිකෝ
(AGGREEKO) සමාගමට වඩා ඉහත චීන සමාගමෙන් විදුලිය ලබා ගැනිමෙන් ලංවිමට
අවුරුද්දක් තුළ රුපියල් බිලියන 5.1 කට අධික ලාභයක් ලැබිය හැකිව තිබුණි.
කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් පටිපාටිය අනුව ටෙන්ඩර් කරන ලද
එම ටෙන්ඩරය ලබා නොදී කල් මරමින් සිටින්නේ ඇයි ද යන්න ඉතා සැකයට භාජනය වන
කරුණකි.
අප වෙත වාර්තා වන පරිදි පැවති පසුගිය රජයට සම්බන්ධ ලංවිම ඉහළ නිළධාරීන්
මැතිවරණයට පෙර රට පුරා විදුලි කප්පාදුවකට හොර රහසේ සුදානම් වන බව
ප්‍රත්‍යක්ෂ වී ඇත. ඔවුන් අරමුණ වී ඇත්තේ ඇග්‍රිකෝ (AGGREEKO) සමාගමට නැවත
අවස්ථාවක් ලබා දීම සදහා නැවතත් ටෙන්ඩර් පත් කැඳවීමක් සිදු කිරීමටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *