මහ දවල් මහ බැංකුවට වෙච්ච දේ සමෘද්ධි බැංකුවලට වෙන්න දෙන්නේ නෑ

මහ දවල් මහ බැංකුවට වෙච්ච දේ සමෘද්ධි බැංකුවලට වෙන්න දෙන්නේ නෑ

සමෘද්ධි බැංකු මහ බැංකුව යටතට පත් කරන බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ, සමෘද්ධිලාභීන්ගේ ඡන්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා ගැනීමේ අරමුණින් බවට සැකයක් පවතින බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසයි.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකය අද(08) කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකදී එහි සාමාජිකයින් මේ බව සඳහන් කළේය.

මහ බැංකුවට මහ දවල් සිදු වු දෙය සමෘද්ධි බැංකුවට කිසි විටෙකත් සිදුවීමට ඉඩ නොදෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

දැනට මෙම බැංකුවේ වත්කම්වල වටිනාකම රුපියල් බිලියන 200ක් වන බවත්, ඒ නිසා මෙම සමෘද්ධි බැංකුව හරහා ලක්ෂ 14 ක් පමණ වන ඡන්ද දායකයින්ගේ ඡන්ද ගොඩ වැඩි කර ගැනීම සඳහා මෙම මුදල් භාවිතා කරයි ද යන පැනයත් මේ සමඟ ගොඩ නැගෙන බව ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මෙහිදී පැවසීය.

අගමැතිවරයා කවුරුන් හෝ පාර්ශවයක් දෙනු ලැබූ වැරදි තොරතුරක් මත හෝ මෙවැනි දෙයක් පැවසා ඇති බවත් එය එස්.බී. දිසානායක මහතා සමඟ ඇති පෞද්ගලික තරහක් නිසා මෙවැනි දෙයක් පැවසන්න ඇතැයි සිතිය හැකි බව ද බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *