මහනුවර ශ්‍රී දළදා පෙරහැර අද

ඓතිහාසික කන්ද උඩරට ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසාන රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රී වීදී සංචාරය කෙරේ. අද රාත්‍රී 7.53 ට සුභ මොහොතින් ආරම්භ වන මෙම ඇසල පෙරහැර නැරඹීම සඳහා විශාල පිරිසක් මහනුවර නගරයට පැමිණ සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *