මලිගස්පේ ධම්මාලංකාර හිමින්ගේ පූජ්‍ය උත්සවය

වසර තිස්හයක් පමණ නබදව ශ්‍රී අභීනවාරාමයේ විහාරාධිපති

යක්කලමුල්ල දමිත් ස`දනුවන් කීර්ති

යක්කලමුල්ල නබදව ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරාධිපතිව වැඩ සිටි පූජ්‍ය මලිගස්පේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජ්‍ය උත්සවය (26) දින සවස නබදව ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාර භූමියේදී සිදු වින
වසර තිස්හයක් පමණ නබදව ශ්‍රී අභීනවාරාමයේ විහාරාධිපති ලෙස වැඩසිටිමින් ප්‍රදේශයට විශාල ආගමික හා සාසනික සේවාවක් සිදු කරමින් ප්‍රදේශයට විශාල අභිමානයක් ගෞරවයක් එක් කරමින් සිටියදී වසර අසූවත් ආයු වළදා පසුගිය දින අපවත් වූ පූජ්‍ය මලිගස්පේ ධම්මාලංකාර නාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජ්‍ය උත්සවය විහාර භූමියේදී පැවැත්වින.

ආදාහන පූජ්‍ය උත්සවය සදහා අති පූජ්‍ය ශ්‍රී රෝහණ පාර්ශවයේ නායක උඩුමලගල මහින්දාවිදාන මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ තෙල්ලඹූර ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරාධිපති පලල්ලේ සරණජෝති හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයද ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය ගයන්ත කරුනාතිලක වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම ගාල්දිස්ත්‍රික්පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දු ලාල් බන්ඩාරිගොඩ යන මන්ත්‍රීවරුන් ද දකුණු පළාත් සභා පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ද යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපති යූ ජී පියදාස මහතා ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ද යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම් චන්දිම සී මොහන්දිරම් මහතා ඇතුළු නිළදාරීන් විහාරයේ දායක මහත්ම මහත්මීන් හා ප්‍රදේශයේ බෞද්ධ බැතිමතුන් විශාල පිරිසක් මෙම ආදාහන පූජ්‍ය උත්සවයට සහභාගී වී සිටියහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *