මම අස්වෙනවා – රවී පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි. – UPDATE

පක්ෂය වෙනුවෙනුත්, රජය වෙනුවෙනුත් මම ඉල්ලා අස්වෙනවා

යයි පවසමින් රවී කරුණානායක මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී පසුපෙළ මන්ත්‍රී ආසනයක මිට සුළු මොහොතකට පෙර අසුන් ගත්තා.

මේ අතර රවී කරුණානායක මහතාගේ නිවෙස අසල ආධාර කරුවන්ගෙන් පිරි ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *