මන්ත‍්‍රිවරුන් තුන් දෙනෙකු අද දිනයේ විපක්‍ෂයට ??

මන්ත‍්‍රිවරුන් තුන් දෙනෙකු අද දිනයේ විපක්‍ෂයට ??

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අතහැර මන්ත‍්‍රිවරුන් තුන් දෙනෙකු අද දිනයේ විපක්‍ෂයට එක් වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

ඒ සමගින් විපක්‍ෂයේ මන්ත‍්‍රින් ගණන 125ද ඉක්මවා යන්නේ යයිද ඔහු සදහන් කරයි.

කොළඹදි පැවති මාධ්‍ය හමුවන් අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *