මත්ද්‍රව්‍ය වලට තිත තැබිය යුතුයි–සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මත්ද්‍රව්‍ය වලට තිත තැබිය යුතුයි–සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට තරග වදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියයි. මේ ඇයගේ අදහස්.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ද විශේෂයෙන් තරුණයින් මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වීම වැඩිවෙමින් පවතිනවා. එවැනි දේවල් වලින් යොමු වීම වැලැක්වීමට තිබෙන එක් මාර්ගයක් තමයි ඒ සඳහා තිබෙන මාර්ග ඇහිරීම. වැඩිහිටියන් ලෙස අප දැනුවත් විය යුතුයි. ඔහුන් ඒ දේවල් වලට යොමු වීම වැළැක්වීම සඳහා තිබෙන එක් මාර්ගයක් තමා ක්‍රීඩාව. ඔවුන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදී ඒවාට යොමු කිරීම අප කලයුතුයි.විශේෂයෙන්ම මා අත්පන්දු ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය උපකරණ හා පහසුකම් දැනටමත් මිරිගම ප්‍රදේශයේ තරුණයින්ට ලබා දීලා තියෙනවා.

ඒක තවදුරටත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාප්ත කිරීම මගේ අරමුණයි. අවශ්‍ය ක්‍රීඩා පිටි හා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම අපි කළ යුතුයි. එවිට ඔහුන් මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා යොමු වීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාමත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම මා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන් ද සිදුකරන අතර ඒවා පුළුල් ලෙස ඉදිරියේදී සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වූ අපේ දරුවන් බේරා ගැනීමට අප කටයුතු කළ යුතුයි.

ඒ වගේම ක්‍රිඩාවෙන් ජාතික තලයට යාමට හැකි තරුණ පිරිසක් ගම්වල වාසය කරනවා. විවිධ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රවලින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර තලයට ඔසවා තැබීමට අපි අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දිය යුතුයි. ඒ සඳහා මං කැපවී කටයුතු කරනවා.පහසුකමි ලබාදෙන්න කවුරුවත් නැහැ.මම ලෑස්තියි ඒ සඳහා.. පුද්ගලික මුදලින් පවා මම දැනටමත් අවශ්‍ය උපකාර කර තිබෙනවා. ඒ බව මීරිගම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දන්නවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *