මගේ දේශපාලනයේ එක ඉලක්කයක් තමයි ගමෙි පාසල් සංවර්ධනය කිරිම—සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මගේ දේශපාලනයේ එක ඉලක්කයක් තමයි ගමෙි පාසල් සංවර්ධනය කිරිම—සුනේත්‍රා සමරකෝන්

මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා තරග වදින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මහත්මියයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර පාසැල් තිබෙනවා. අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම්වත් නොමැති. ඉන් එකක් ලෙස පානීය ජල ප්‍රශ්නය හදුන්වා දිය හැකියි. මේ හේතුවෙන් පිරිසුදු පානීය ජලය නොමැති වීමෙන් දරුදැරියන් පිඩා විදිනවා..මා පුද්ගලික මුදලින් ජලය ලබා ගන්න ලිං සකස් කර එම පාසැල් වලට ජලය ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

තාක්ෂණය අතින් දරුවන් ඉදිරියට රැගෙන යාමට කතා කලත් පරිගණකයන් පවා නැති පාසල් තිබෙනවා.මා එවැනි පාසල් වලට පෞද්ගලිකව පවා පරිගණක ලබාදී තිබෙනවා..මා දකින්න කැමති හැම දරුවෙකුටම එක හා සමාන අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න.සෑම දෙමවුපියන්ගේම අරමුණ ඒකයි. එය අපි අනාගතයේදී වත් ඉටු කර දිය යුතුයි..මගේ දේශපාලනයේ එක ඉලක්කයක් තමයි ගමිවල තිබෙන පාසල් සියලු පහසුකම් ලබාදී සංවර්ධනය කිරීම..පසුගිය රජය සමයේ සංකල්පයක් ආවා පන්ති කාමරවලට සුහුරු පන්ති කාමර ලබාදෙන්න.

ඒ වෙලාවේ මා මැදිහත් වෙලා මිරිගම පාසැල් තුනකට සුහුරු පන්ති ලබා දෙන්න කටයුතු කළා.
ඒවායින් දැන් දරුවෝ අධ්‍යාපනය හදාරනවා.

අපේ දරුවන් හරි දක්ෂයි කලාවට. කලාවට දක්ෂ වුණත් සමහර දෙමව්පියන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඇඳුම් ඇතුලු උපකරණ සපයා දෙන්න නොහැකි වෙලා තියෙනවා..නැටුම් හා සංගීත විෂයන් හදාරන දරුවන්ට ඒ තත්ත්වය බලපානවා. එම විෂයයන් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ පවා පෞද්ගලික ධනය වැයකර අරන් දීලා තියෙනවා.සමහර පාසලවලට සංගීත ගුරුතුමිය පත්වෙලා ආවත් සංගීතය සඳහා අවශ්‍ය කිසිම උපකරණයක් නැහැ. මගෙන් ඉල්ලීම් කළ විට මම ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉදිරියට මගේ බලාපොරොත්තුව එම උපකරණ නොමැති පාසල්වලට අවශ්‍ය ආධාර සිදුකිරීමටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *