බුද්ධි තොරතුරු අනාවරණය කර තේරීම් කාරක සභාව කටයුතු කරන්නේ නම් කැබිනට්‌ රැස්‌වීම් පවත්වන්නේ නැහැ! රජයේ කටයුතුවලටද සහභාගි වන්නේ නැහැ!–ජනාධිපති

බුද්ධි තොරතුරු අනාවරණය කර තේරීම් කාරක සභාව කටයුතු කරන්නේ නම් කැබිනට්‌ රැස්‌වීම් පවත්වන්නේ නැහැ! රජයේ කටයුතුවලටද සහභාගි වන්නේ නැහැ!–ජනාධිපති

රාජ්‍ය බුද්ධි නිලධාරීන් කැඳවා රාජ්‍ය බුද්ධි තොරතුරු මාධ්‍ය ඉදිරියේ අනාවරණය කරමින් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව දිගින් දිගටම ක්‍රියා කරන්නේ නම් තමා කැබිනට්‌ රැස්‌වීම් පවත්වන්නේ නැතැයි ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (07 දා) විශේෂ කැබිනට්‌ රැස්‌වීමක්‌ කැඳවමින් පවසා සිටියේය.

පාස්‌කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාවලියක්‌ සිදුවන බැවින් ඊට පටහැනිව කටයුතු කිරීම තමා කිසිසේත් අනුමත නොකරන බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර ඇත.

රජය දිගින් දිගටම අධිකරණ ක්‍රියාවලිය නොසලකා තේරීම් කාරක සභාවේ කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරන්නේ නම් තමා රජයේ කටයුතුවලට සහභාගිවන්නේ නැතැයිද එහෙත් තමන්ගේ කටයුතු ඉදිරියටත් කරගෙන යන බවද ජනාධිපතිවරයා කැබිනට්‌ ඇමැතිවරු ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *