බැසිල් පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට විදෙස්ගත වූවා– ප්‍රසන්න රණතුංග

බැසිල් පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට විදෙස්ගත වූවා– ප්‍රසන්න රණතුංග

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විදේශ ගත වීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයකට එතුමා විදෙස්ගත වූ බවයි. ඒ පිළිබඳව පක්ෂය සහ සියලු දෙනා දැනුවත් කරමින් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විදෙස්ගත වූ බවත් එතුමා නොමැති ඉදිරි සති දෙකක හෝ තුනක කාලය තුල එතුමා වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු වගකීම් සියල්ලම අදාල පුද්ගලයින්ට භාරදීමට කටයුතු කොට තිබෙන බවත් මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ජනාධිපතිවරයාත් පක්ෂයත් එම වගකීම් කොටස මනාව ඉටු කරනු ලබනවා. ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය වල බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කොවිඩ් කමිටුවේ සභාපති වරයා වශයෙන් හඳුන්වා දී තිබුණද එවැනි තනතුරක් එතුමාට ලබා දී නොමැත. අපේ ඉල්ලීම පිට වුවද එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට හෝ පැමිණීමට කටයුතු කළේ නැත. නමුත් තිරය පිටුපස සිට එතුමා විශාල වැඩ කොටසක් පසුගිය කාලසීමාව තුළ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කරනු ලැබුවා. එයින් එක් වැඩපිළිවෙළක් විදියට නව කොවිඩ් ප්‍රතිකාරක මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ මෙම වැඩපිළිවෙළ හඳුන්වා දීමට පුළුවන්.

එතුමා මේ තරම් හොඳින් මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කරමින් තිබියදී ඇතැම් සමාජ මාධ්‍ය වල පළ වන ආකාරයට රට දමා යාමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොවන බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ සංවිධාන ශක්තිය ට අභියෝග කළ හැකි කිසිවෙක් නොමැති බවයි.

මේ අවස්ථාවේදී බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා වැනි පුද්ගලයෙක් රටට අවශ්‍යම පුද්ගලයෙක් බව පෙන්වාදුන් ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සඳහන් කළේ එතුමාගේ පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් මත ඉතා කෙටි කාලයකට විදෙස්ගත වීමට කටයුතු කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *