වෝහාරික ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීමට දී ඇත්තේ හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන අහන කට්ටියට

බැඳුම්කර සිද්ධියට වෝහාරික ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීමට දී ඇත්තේ හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන අහන කට්ටියටයි–ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා

පල්ලෙවෙල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලෙස ඔහු මෙසේ ප්‍රකාශ කළා

බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසය විශාලතම සොරකම කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු කණ්ඩායම අවුරුදු පහක් මේ හොරකම වහ වහා හිටියා.. ඒ පිළිබඳව කිසිම පරීක්ෂණයක් කරන්නේ නැතුව අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වෙනත නාටක කරමින් මේක සඟවාගෙන ඉඳලා අන්තිමටම කරපු නාඩගම තමා මේ බැඳුම්කර වංචාව සොයන්නට කියා බැඳුම්කර සිද්ධියට සම්බන්ධ පිරිසකට බලය ලබා දුන්නා.

ඔය කියන වෝහාරික ගිණුම් වාර්තා සකස් කිරීම මූලික බලය ලබාදී ඇත්තේ ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ අයට..මේක හොරාගේ අම්මාගෙන් පේන අහනවා කියන එකට හොඳම උදාහරණය තමා කරලා තියෙන්නේ.. පික් පොකට් ගහපු එකා කියනවා අනිත් එකා තමා ගැහුවේ. කියලා.ඉතින් හොරකම් කරපු අය මේක කබ්රාල් මහතාට පවරන්න කටයුතු කරනවා.

සත්‍ය කරුණු වසන් කරලා තමන්ට අවශ්‍ය කරුණු විතරක් ඉස්මතු කරල තියෙනවා.. අපි හිතමු යම්කිසි මිලදීගැනීම් තුන්දාහකින් දෙදහසක් ලාබ ලබලාල දාහකින් පාඩු ලැබූවහොත් කතා කරන්නේ පාඩු ලබපු 1000 ගැන පමණයි.
ලාභ ලබපු දෙදහස ගැන කතා කරන්නේ නෑ. ඇයි ඒ ඒක තමා මේ වංචාව. අවාසනාවකට වගේ මේ කාරණා රටට පැහැදිලි වන්නේ නැති නිසා ජනතාව විශ්වාස කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙපමණයි අවුරුදු පහක් රට විනාස කරලා කියන්න පුළුවන් බොරු ඔක්කොම කියපු අයද තවදුරටත් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *