බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී කාමල් කුරුප්පු මහතාගේ පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයෙන් රද්දල්ගොඩ ශ‍්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාම පුරාණ විහාරයේ  ඉදිවන වාහල්කඩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *