පොහොර හිගයක් හෝ වැඩි මිළකට ඉඩ නැහැ //ඇමති මහින්ද අමරවීර

ඉදිරියේ දී ගොවි ගැටලු විසඳීම

කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා ගොවි නියෝජිත පිරිස් සමඟ සිදු කළ සාකච්ඡාවක දී ඔවුන් විසින් පැහැදිලි කළ කාරණයක් වූයේ ඇතැම් වෙළෙඳුන් විවෘත වෙළෙඳ පොළේ පොහොර මිටියක මිල රු. 1500ක් වශයෙන් රජය දැනුම් දී තිබිය දී ඊට වඩා ඉහළ මිලකට පොහොර අලෙවි කරන බවයි.

එම කාරණය සැලකිල්ලට ගනිමින් අදහස් පළ කළ ඇමැතිවරයා කියා සිටියේ විවෘත වෙළෙඳ පොළේ පොහොර මිටියක මිල රු. 1500ට වඩා වැඩි මිලකට අලෙවි කිරීමට කටයුතු කළහොත් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු වහාම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව එම අලෙවිකරුවන්ගේ පොහොර අලෙවි කිරීමේ බලපත් පවා අහෝසි කිරීමටත්, ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් තදින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් සඳහන් කළේය.විවෘත වෙළෙඳ පොළේ පොහොර මිටියක් රු. 1500ට වඩා මිලකට අලෙවි කළහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නැයි කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙයි.

රජය විසින් රටේ ගොවි ජනතාව සඳහා පොහොර සහනාධාරය ලබා දෙන අතර, රු. 500ක මිල යටතේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් ද, රු. 1500ක මිල යටතේ විවෘත වෙළෙඳ පොළෙන් ද පොහොර මිල දී ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා තිබේ.

ගොඩිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් ලබා දෙන පොහොර මිටියක් රු. 500ක් වශයෙන් ද, බාහිර අලෙවිසල්වලින් අලෙවි කරන පොහොර මිටියක උපරිම මිල රු. 1500 ද වශයෙන් රජය නිර්දේශ කර තිබේ.

2018 යල කන්නයේ දී පොහොර සහනාධාර වැඩපිළි‍වෙළ යටතේ ලබා දෙන පොහොරලාභී ගොවීන් ප්‍රමාණය 705,370කි. එමෙන්ම ඒ යටතේ වගා කිරීමට අපේක්ෂිත කුඹුරු ප්‍රමාණය අක්කර 1,103,861.87කි. 2018 වසර තුළ පොහොර සහනාධාරය ලබා දීම සඳහා රජය විසින් වෙන් කර ඇති මුදල රු. මි. 32,500කි.

එමෙන්ම විවෘත වෙළෙඳ පොළේ වැඩි මිලකට පොහොර අලෙවි කරන්නන් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන තොරතුරු සැලකිල්ලට ගෙන අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නැයි ද ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

ඉදිරියේ දී ගොවි ගැටලු විසඳීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් අමාත්‍යාංශය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට තමන් බලාපොරොත්තු වන බවත්, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ඊට අනුබද්ධ සියලුම ආයතනවල ඉලක්කය විය යුත්තේ ගොවියාට ගොවිතැන එපා කරවීම නොව, ඔවුන් තව තවත් වගා කටයුතු සඳහා දිරිගැන්වීම බව ද ඇමැතිවරයා අවධාරණය කළේය.

පසුගිය දා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ දී ගොවි සංවිධාන නියෝජතයන් හමු වී සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව ඇමැතිවරයා මේ අදහස් පළ කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *