පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගන්න මම සූදානම් නෑ–දයාසිරි ජයසේකර


පොහොට්ටුවේ සාමාජිකත්වය ගන්න මම සූදානම් නෑ–දයාසිරි ජයසේකර

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගැනීමට තමා කිසිසේත් සූදානම් නොමැති බව ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනාගේ කණ්ඩායමේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසයි.

විවිධ බලපෑම් සිදුකළ ද තමන් ඒවාට යටත් නොවන බව බිංගිරිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන බල මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටින කිසිවෙක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය මෙතෙක් ලබාගෙන නොමැති බවද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *