පොරොන්දුව ගැන අවසන් වරට විශ්වාස කරමින් 16 පිල මඩකලපු මැයි රැලියට යයි..??????

පොරොන්දුව ගැන අවසන් වරට විශ්වාස කරමින් 16 පිල මඩකලපු මැයි රැලියට යයි..??????

නවතින්නමයි හිත.. ජනපති මෛත‍්‍රීට අවසන් අවස්ථාව දෙනවා කියා 16 පිල කදමළු බැදගෙන මඩකලපු මැයි රැලියට යයි..
ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට අවසන් අවස්ථාවක් ලබා දීම සදහා මෑතකදී ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ‍්‍රීලනිප 16 දෙනාගෙන් පිරිසක් තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව හෙට දිනයේ මඩකලපුවේදී පැවැත්වෙන හ‍්‍රීලනිප මැයි රැුළිය සදහා සහභාගී වීමට ඔවුන් තීරණය කර ඇත.

මැයි 15 වන දිනට පෙර ශ‍්‍රීලනිප හා සන්ධාන මහ ලේකම්වරුන් ඇතුළු පක්‍ෂයේ ප‍්‍රධාන නිලධාරීන් වෙනස් කරන්නේ යයි ලබු දුන් පොරොන්දුව ගැන අවසන් වරට විශ්වාස කරමින් මැයි රැුළියට සහභාගී වන බව එම කණ්ඩාමයේ මන්ත‍්‍රීවරයෙක් කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *