පොදුජන පෙරමුණේ මනාපයෙන් ගම්පහින් නාලක එක වෙි–මනාප ලැයිස්තුව මෙන්න

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය -2020
ගම්පහ (පොදුජන පෙරමුණ)

(මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව – 13)

 1. නාලක ගොඩහේවා – 325479
  2.ප්‍රසන්න රණතුංග – 316544
  3.හේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාගේ දොන් ඉන්දික අනුරුද්ධ – 136297
 2. ආරච්චිලාගේ සිසිර ජයකොඩි – 113130
  5.ඇන්ටනී නිමල් ලාන්සා – 108945
  6.එම්. ඩබ්ලිව්. ඩී. සහන් ප්‍රදීප් විතාන – 97494
  7.පර්පචුවා සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ – 89329
 3. ප්‍රසන්න රණවීර බුලත්වැලගේ – 83203
 4. කෝකිලා හර්ෂණී ගුණවර්ධන – 77922
  10.අ.අලගියවන්න ලසන්ත – 73061
  11.කච්චකඩුගේ නලින් රුවන්ජීව ප්‍රනාන්දු – 69800
 5. විතාන පතිරණගේ මිලාන් සජිත් ජයතිලක – 68449
  13.රාජපක්ෂ පතිරන්නැහැලාගේ උපුල් මහේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ – 67756

 1. පෙරේරා කොමිටිගේ මෙරිල් – 66613
  15.ආනන්ද හරිස්චන්ද්‍ර ද සිල්වා කඩුපිටි – 58514
 2. ආරච්චිගේ ගනේපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල පෙරේරා විජේසේකර – 54558
  17.ලලන්ත ගුණසේකර – 52040
 3. වර්නන් ගුණරත්න – 51683
  19.පතිරැන්නැහැලාගේ බමුණු ආරච්චි ලක්ෂ්මන් ගුණවර්ධන – 41868
 4. ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර – 38553
 5. අරවින්ද මධු මාදව – 28412

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *