පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක සොයා නව චන්ද්‍රිකාවක් අභ්‍යාවකාශට

පෘථිවියට සමාන ග්‍රහලෝක සොයා ගැනීම සඳහා නාසා ආයතනය මඟින් නව චන්ද්‍රිකාවක් අභ්‍යාවකාශ ගත කර තිබේ. 

The Transit Exoplanet Survey Satellite හෙවත් TESS ලෙස නම් කර ඇති  මෙම චන්ද්‍රිකාව ඇමරිකාවේ ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයේ කැනවරල් තුඩුවේ පිහිටි අභ්‍යාවකාශ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් අභ්‍යාවකාශගත කර තිබේ.

ස්පේස් එකස් ආයතනයේ ෆෝල්කන් 9 රොකට්ටුවකින් අභ්‍යාවකාශ ගතකර තිබෙන මෙම චන්ද්‍රිකාව  ගුවන්ගත කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 337 ක මුදලක් වියදම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *