පුංවි ජන්දයට රැපියල් මිලයන 480 ක් වියදමි කල මුස්ලිම් ඇමති කවුද????

පුංවි ජන්දයට රැපියල් මිලයන 480 ක් වියදමි කල මුස්ලිම් ඇමති කවුද????

මැතිවරණ සදහා මෙරට දේශපාලන පක්ෂ අතිශය විශාල මුදලක් වැය කිරීම සෑම මැතිවරණයක් ආසන්නයේම දැක ගත හැකි සුලභ දසුනක්. මෙම මුදල් සදහා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා දීමටද ඇතැම් විට දේශපාලන පක්ෂ මැලි වෙනවා.පුංවි ජන්දයට රැපියල් මිලයන 480

මේ අතර පසුගියදා පැවති පළාත් පාලන මැතිවරණයට අතිවිශාල ධනස්කන්දයක් වියදම් කළ දේශපාලකයෙක් පිළිබද වාර්තා වෙනවා. කැළැ එළි කිරීමට සහ වන විනාශයට ප්‍රසිද්ධයක් උසුලන මෙම මුස්ලිම් දේශපාලකයා අමාත්‍යවරයෙක්ද වනවා.

පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයට එම දේශපාලකයා , සිය පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමෙන් ලබා ගෙන තිබෙන මුදල රුපියල් මිලියන
480ක් , දේශපාලනය ජිවීකාව කර ගත් මෙම දේශපාලකයාගේ බැංකු ගිණුමේ එතරම් විශාල මුදලක් මුදලක් තිබුනෙ කෙලෙසකදැයි සොයා බැලිය යුතුම කරුණක් ,

කෝටී 48ක මුදලක් යනු මෙරට සිංහල , දෙමල , මුස්ලිම් , බර්ගර් මහජනතාවගෙන් අති බහුතරයකට මුලු ජිවීත කාලය තුලදීම කොපමණ
වෙහෙස වුවද උපයා ගත නොහැකි තරමේ විශාල මුදලක්. එවැනි මුදලක් මෙම දේශපාලකයාට පුංචි ඡන්දයකට වැය කිරීමට තරම් සුලු
මුදලක් නම් , මෙම මුදල් මෙම දේශපාලකයන් උපයා ගත් ආකාරය රටේ සියලූම ජනතාව දැන ගත යුතු ය
අන්තතර්ජාලය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *