පුංචි ඡන්දයට අදාල ගැසට් නිවේදනයේ මූලික කටයුතු අවසන්

පළාත් පාලන ආයතනවල සභික සංඛ්‍යාව දක්වමින් නිකුත් කිරීමට නියමිත ගැසට් නිවේදනය සඳහා මේ වනවිට අංක වෙන් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව, මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරෙන්නේ ඊයේ (02) දිනැතිවයි.

විෂයභාර අමාත්‍යවරයා ලෙස ෆයිසර් මුස්තාෆා මෙම ගැසට් නිවේදනයට  පෙරේදා අත්සන් තැබුවා. එය ඊයේ දහවල් තමන් වෙත ලැබුණු බවයි රජයේ මුද්‍රණාලය පැවසුවේ.

මේ අතර මෙම ගැසට් නිවේදනය අපේක්ෂිත පරිදි නිකුත් කෙරුණහොත් පළාත් පාලන මැතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි මස විසි වනදාත් 31 වැනිදාත් අතර දිනෙක පැවැත්වීමට හැකි වනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පැවසුවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *