දොම්පේ හෙලිදරව්ව

ඒ 88 -89 භීෂණ යුගය යි. එදා ඒ යුගය අපට අමතක කළ නොහැකියි. එවකට රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් සමගම ක්‍රියාත්මක වූ මේ භීෂණයත් සමගම රටටම වටිනා ජීවිත විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිට අහිමි වුණා. දොම්පෙට යන පාර කුමක්ද? කියා කතාවක් ජනවහරේ සඳහන්. නමුත් එදා රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලැබූ වධකයින් දොම්පෙට යන පාර සොයා යමින් තිබුණා

මේ පාර වසා දමන්නට කටයුතු කළ ජනහිතකාමී පුද්ගලයෙක් එදා දොම්පෙ ආසනයේ වාසය කළා. ඒ පාර වසා දමමින් 65කට අධික සංඛ්‍යාවකගේ ජිවිත ඔහු බේරාගත්තා. වධකයින් දොම්පෙට යන පාර සොයා ගත්තේ මේ උතුම් මිනිසා ද මරා දමමින්.. නමුත් ඔහු කළ ජනතා සේවය අපමණයි. 88 -89 යුගයේ එක්තරා දිනක එම සේවය නිහඩ වුනා. වධකයින් ට ද අවශ්‍ය වූයේ ද එයයි.

නමුත් ඔහුගේ ජනතා සේවය නම් නිහඬ වුණේ නෑ. විරුද්ධවාදීන්ට ඔහුගේ ජනතා සේවය නවතා දැමීමට පුළුවන්කමක් ලැබුනේ නැහැ. ටික කලකට පමණක් නිහඬවු සේවය යළි නගා සිටුවීමට කටයුතු කළ තරුණයෙක් එම පවුලෙන්ම බිහිවුණා. මේ ඔබ දකින්නේ ඒ පිළිබඳව සැකසුම් කෙටි වීඩියෝ විශේෂාංගයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *