පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා ලද පෙත්සම් විභාගයට විනිසුරුවරු හතක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා ලද පෙත්සම් විභාගයට විනිසුරුවරු හතක්

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් සහ මහ මැතිවරණයක් කැඳවමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර ඇති පෙත්සම් විභාග කිරීම සඳහා සත්පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් අගවිනිසුරු නලීන් පෙරේරා මහතා විසින් පත්කර තිබේ.

ඒ අනුව අගවිනිසුරු නලීන් පෙරේරා, බුවනෙක අලුවිහාරේ, සිසිර ද ආබෲ, ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, ප්‍රසන්න ජයවර්ධන විජිත් මලල්ගොඩ සහ මුර්දු ප්‍රනාන්දු යන සත්පුද්ගල පූර්ණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියෙහි ලබන දෙසැම්බර් 4, 5, 6, දින වලදී මෙම පෙත්සම් විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් සහ මහ මැතිවරණයක් කැඳවමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය අභියෝගයට ලක් කරමින් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 10ක් විභාග කිරීමට අවසර දුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම පෙත්සම් විභාගය දෙසැම්බර් 4,5,6 දිනවල සිදු කිරීමට නියම කෙරිණි.

එම පෙත්සම් පූර්ණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියෙහි කැඳවන ලෙස මැදිහත් පාර්ශ්ව පෙත්සම්කරුවන් විසින් මෝසමක් ඉදිරිපත් කරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, උදය ගම්මන්පිල, ජගත් වැල්ලවත්ත, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන, නීතිඥ චන්න ජයසුමන විසින් මෙම මෝසම ගොනු කර තිබුණි.

එම මෝසම සලකා බැලූ අගවිනිසුරුවරයා මෙම පෙත්සම් සත්පුද්ගල පූර්ණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මඩුල්ලක් හමුවෙහි විභාගයට ගැනීමට තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *