පාර්ලිමේන්තුවේ කී දෙනෙක් මැරුණත් කමක් නෑ.. කඩු කිනිසි ගෙනත් හෝ අවසන් කලයුතුයි..- කතානායක කියලා.

පාර්ලිමේන්තුවේ කී දෙනෙක් මැරුණත් කමක් නෑ.. කඩු කිනිසි ගෙනත් හෝ අවසන් කලයුතුයි..- කතානායක කියලා.

පාර්ලිමේන්තුවේ කී දෙනෙක් මැරුණද තමනට ප‍්‍රශ්නයක් නැතැයි කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා විසින් සදහන් කල බව පාර්ලිමේන්ත මන්ත‍්‍රී සුසන්ත පුංචි නිලමේ මහතා පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ ගැටුම්කාරී අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුව කල් දමන්නැයි තමන් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී මේ බව කතානායකවරයා කියා සිටි බවත් ඒ සියල්ල තම දුරකතනයේ පටිගත කරගෙන ඇති බවත් ඔහු සදහන් කරයි.

මේ අතර ඇමති දයාසිරි ජයසේකර මහතා සදහන් කරන්නේ එජාප මන්ත‍්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට පිහි ගෙන ආ බවට කතානායකවරයාට පැමිණිලි කල අවස්ථාවේදී පිහි නොව කඩු කැති ගෙන විත් හෝ මෙය අවසන් කල යුතු බව කියා සිටි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *