පාර්ලිමේන්තුවේදි වෙදආරච්චි සරම උස්සා පෙන්වයි.–කාවින්ද-හිරුණිකා පෙම් කෙලියි

පාර්ලිමේන්තුවේදි වෙදආරච්චි සරම උස්සා පෙන්වයි.–කාවින්ද-හිරුණිකා පෙම් කෙලියි

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ ගැටුම්කාරී අවස්ථාවේදී කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත‍්‍රීවරයා හා හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මන්ත‍්‍රීවරිය පාර්ලිමේන්තුවේ මුල්ලක පෙම් කෙලිද්දී මන්ත‍්‍රී දිලිප් වෙදආරච්චි සරම උස්සා පෙන්වූ බව ඇමති විමල් වීරවංශ මහතා සදහන් කරයි.

අගමැති කාර්යාලයේදී පැවති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ අද වන විට පාර්ලිමේන්තුව සම්පූර්ණයෙන්ම පිස්සන් කොටුවක් වී ඇති බවත් ‘කරුමයා’ කතානායක ඊට වගකිව යුතු බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *