පාපැදි තරගයේදී තරගකරුවෙක් හදිසියේ අතුරුදහන් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට අතුරු පාරවල් හි ධාවනය කරමින් පැවැත්වෙන  Rumble in the Jungle  මවුන්ටන් පාපැදි තරඟාවලිය අතරතුරදී  පාපැදි තරඟකරුවෙකු සොයාගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්  එම තරඟාවලිය අත්හිටුවීමට කටයුතු  කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහන් කරනවා.

 

මෙම තරඟාවලිය සඳහා සහභාගි වූ විදේශ පාපැදි  කණ්ඩායමේ එක්  පාපැදිකරුවෙකු මෙසේ සොයාගැනීමට නොහැකි වී ඇති අතර  ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ සහාය ඇතිව මේ වන විට එම පාපැදිකරු සෙවීමේ  මෙහෙයුම් දියත් කර තිබේ.

 

ජූනි මස 9 වැනිදා  ආරම්භ වූ “Rumble in the Jungle 2018” තරඟාවලිය ජූනි මස 15 වැනිදා අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.  “Rumble in the Jungle 2018”   ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ දිස්ත්‍රික්ක 4 ක් පුරා දර්ශණීය ස්ථාන පසුකරමින් සිදුකරන අභියෝගාත්මක පාපැදි තරඟාවලියකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *