ප්‍රසන්න රණතුංග ගේ මුහුණු පොතට හැකරෙක්’ රිංගයි

ප්‍රසන්න රණතුංග ගේ මුහුණු පොතට හැකරෙක්’ රිංගයි

මේ අමාත්‍යවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට යොමු කළ ලිපිය

පොලිස් මූලස්ථානය,
කොළඹ.

පොලිස්පතිතුමණි,
මාගේ FACEBOOK ගිණුමේ SHARE කළ POST එකක් පිළිබදව
මාගේ නිළ FACEBOOK ගිණුමට කිසියම් අයෙකු ඇතුළු වී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේම වෙනත් අපේක්ෂකයෙකුට අපහාස වන අන්දමේ POST එකක් SHARE කර ඇත.
මෙය මවිසින් සිදු කල දෙයක් නොවන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ පරිඝණක අපරාධ ඒකකයට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමි.
මේ පිළිබදව මා සතුව ඇති SCREENSHOTS පිටපත් ද ඔබවෙත යොමු කරන අතර මේ පිළිබදව ඔබගේ කඩිනම් ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂා කරමි.

ස්තූතියි
මෙයට – සේවයට කැප වූ

ප්‍රසන්න රණතුංග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *