ප්‍රරජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ගමේ ආණ්ඩු වලත් විරෝධතා

දිවුලපිටිය මාතර කෑගල්ල පළාත් පාලන ප්‍රදේශවල මෙම තත්වය ඇතිවන ලදී

ජනාධිපතිවරයා විසින් අගමැතිවරයෙකු පත්කිරීම සහ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් රටපුරා පළාත්පාලන ආයතන රැසක එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කළු හැට්ට සාරි ,කළු පටි, කළු සාටක ඇතුළු විවිද අයිතම් සහිතව සභාවන් වෙත පැමිණීමත් සමග දෙපාර්ශවයන් අතර දැඩි උණුසුම් තත්වයන් සහ ගැටුම් මත බේද ඇතිවන ලදී මේ අනුව දිවුලපිටිය මාතර කෑගල්ල පළාත් පාලන ප්‍රදේශවල මෙම තත්වය ඇතිවන ලදී

ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ එජාප මන්ත්‍රිවරියන් අද 13 පැවැති මාසික රැස්වීමට පැමිණියේ කළු පාට සාරි හැටිට ඇඳගෙනය. මෙයට අමතරව මෙම මන්ත්‍රිවරියන් කළු පාට සාටක ද පැළැදගෙන සභාවට පැමිණියේ ය.

ඉමදුව සභාව අද 13 වන දින පැවැතියේ ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ රැස්වීමි ශාලාවේ දීය.ඒ ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති ඒ.වී සරත් කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙහි දී ඉමදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ එජාප විපක්ෂ නායිකා කණ්ඩම්බි ලියනගේ මහත්මිය විසින් ප්‍රකාශ කළාය.

ජනාධිපතිවරයා ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව අගමැතිවරයෙක් පත්කිරීම, පාර්ලිමේන්තුව විසුරාවා හැරීම, ඇමති මණ්ඩලයක් පත් කිරීම,හා පසුගිය සභා වාරයේ දී එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ මන්ත්‍රි ඒ.ජී. අනුර මහතාට සභාවේ දි පහරදීම ආදි කරුණුවලට විරෝධය ප්‍රකාශ කරමින් එජාප මන්ත්‍රිනියන් සභාව වර්ජනය කරමින් පිටව ගියහ.

මේ අවස්ථාවේදි ඇතිවුයේ ගාලගොට්ටියකි. ඉන් පසුව සභාප සුපුරුදු පරිදි කරගෙන ගියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *