පළාත් සභා මන්ත්‍රීට වෙඩි ප්‍රහාරයක්

රත්මලාන ගොළුමඩම හන්දියේදී

බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී අමල් සිල්වා මහතා ගමන්ගත් මෝටර් රථයට රත්මලාන ගොළුමඩම හන්දියේදී එල්ලවූ වෙඩි ප්‍රහාරයෙන් මන්ත්‍රීවරයා තුවාල ලබා ඇත සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *