පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණාලයට

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණාලය වෙත ලැබී ඇති බව රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ ගැසට් නිවේදනයට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ඊයේ (1) අත්සන් තැබුවද අද පෙරවරු 10.00 පමණ වනතෙක්  ගැසට් නිවේදනය මුද්‍රණය සඳහා ලැබී තිබුණේ නැහැ.

පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන 27 දින සිට සතියක් තුල සිදු කරන බවත්, පළාත් පාලන මැතිවරණ ජනවාරි මස 31ට පෙර නිවාඩු දිනයක් හෝ ඉරිදා දිනයක් නොවන දිනයකදී පවත් වන බව සඳහන් කර තිබුණා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *