පරිගණක අපරාධ මැඩලීමට පලාත් 9ට අපරාධ විමර්ශන ඒකක 9ක්

පරිගණක අපරාධ මැඩලීම සඳහා දිවයිනේ පළාත් නවය තුළ “පරිගණක අපරාධ විමර්ශන ඒකක” නමයක් පිහිටුවීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් වේ.
එහි පළමු පියවර ලෙස ලබන 04 වැනිදා මධ්‍යම පළාත් පරිගණක අපරාධ විමර්ශන ඒකකය ආරම්භ කෙරේ.
ඒ සමඟම මේ සඳහා වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කෙරෙන බවද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.
එහි දෙවැන්න ආරම්භ කෙරෙන්නේ දකුණු පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින් බවත්, එය මාතර නගරයේ ඉදිකෙරෙන බවද පැවසේ.
පරිගණක අපරාධ පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරිගණක අපරාධ පරීක්ෂණ විශේෂ ඒකකයට අමතරව මෑතකදී ඩිජිටල් වෝහාරික විද්‍යාගරයක් හා පුහුණු ඒකකයක්ද මෑතකදී පිහිටුවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *