ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉදිරි ගමන පිළිබඳව විශ්වාසය විදේශ ආයෝජකයෝ තහවුරු කර ඇති බව මහ බැංකුව කියයි

ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ඉදිරි ගමන පිළිබඳව විශ්වාසය විදේශ ආයෝජකයෝ තහවුරු කර ඇති බව මහ බැංකුව කියයි

මෑත කාලයේ දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු වී තිබේ.

මෙවැනි වාතාවරණයක් තුල, ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය කෙරෙහි පවතින සහයෝගයේ ස්වභාවය මැන බැලීම යෝග්‍ය වේ. ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙලෙඳපොළ මත පදනම් මිනුම් දඬු තාර්කික හා යථාර්ථවත් වන අතර මෙවැනි මිනුම් දඬු ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව ස්වාධීන දර්ශක ලෙස සැලකිය හැකිය.

• ශ්‍රී ලංකාව මෑතක දී ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5 ක (ඉතිහාසයේ වැඩිම) අගයකින් යුතු ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර (ISB) සාර්ථකව නිකුත් කරන ලදී. එයට සියයට 2.6 ක අධි දායකත්වයක් ලැබී තිබුණි. ලොව විශාලතම සහ ඉහළ පිළිගැනීමකින් යුතු යෝජනා අරමුදල් මේ සඳහා විශාල සහභාගීත්වයක් දක්වා තිබිණි.

• ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුවෙන් පසු, දළ නිල සංචිත ඓතිහාසික වශයෙන් ඉහළම මට්ටම වන ඩොලර් බිලියන 9.9 දක්වා වැඩි වී ඇත.

• ඩොලර් බිලියනයක කාලීන ණයක් ලබා ගැනීම සඳහා යෝජනා කැඳවීමේ දී රජයට ඉතා හිතකර ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව මෙම කාලීන ණයෙහි ප්‍රමාණය ඉහළ දමා, එමගින් ලැබෙන අරමුදල් භාවිතා කර, වඩා අධික පිරිවැයකින් යුතු වෙනත් ණය ගෙවා දැමීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

• ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ පොලී අනුපාතික ඉහළ යාමත්, ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රථම වරට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය සහ ජපානය යන ප්‍රධාන ආර්ථික කලාපයන් හි එකට සිදුවන ආර්ථික වර්ධනයත් හමුවේ, නැඟී එන වෙළෙඳපොළවලින් අරමුදල් පිටතට ගලායාම මධ්‍යයේ වුවද, ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ සහ රජයේ රුපියල් සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ වෙත ශුද්ධ වශයෙන් ගලා ඒම් පැවත ඇත.
o කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත ප්‍රාථමික හා ද්වීතියික වශයෙන් ආයෝජන සඳහා ඩොලර් මිලියන 9.6 ක් මේ දක්වා ශුද්ධ ගලා ඒම් වශයෙන් පවතියි. 2017 වසරේ දී මෙවැනි ගලා ඒම් ඩොලර් මිලියන 278.5 ක් විය.
o රජයේ රුපියල් සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ වෙත මේ දක්වා ශුද්ධ ගලා ඒම් ඩොලර් මිලියන 6.05 කි. 2017 වසරේ දී, මෙවැනි ගලා ඒම් ඩොලර් මිලියන 41 ක් විය.

• 2017 දී විදේශ සෘජු ආයෝජන ගලා ඒම් ඉතිහාසයේ වැඩිම අගය වූ ඩොලර් බිලියන 1.9 ක් විය.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *