නිසාන් ලීෆ් මිල මිලියනයකින් බසී – අයවැයෙන් කාර් මිලෙහි සිදුවන වෙනස්කම් මෙන්න

නිසාන් ලීෆ් මිල මිලියනයකින් බසී – අයවැයෙන් කාර් මිලෙහි සිදුවන වෙනස්කම් මෙන්න

2018 අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තවත් ඉතිරිව ඇත්තේ සතියක කාලයක් පමණි. එහිදී මෙවර අයවැයේ දී බොහෝ දෙනාගේ අවධානයක් යොමුව ඇති ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස මෝටර් රථ වාහන අංශය අවිවාදයෙන් හැඳින්විය හැකිය. පසුගිය දින කිහිපය තුළ රජයේ මැතිඇමතිවරුන් දිහිප දෙනෙකු ද අයවැයේ දී රථවාහන මිලෙහි සිදුවන වෙනස්වීම් සම්බන්ධයෙන් ඉඟි පළ කළ අවස්ථා කිහිපයක් ද විය.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ඒ සම්බන්ධයෙන් නිල වාර්තා කිසිවක් අනාවරණය වී නැතත්, 2018 අයවැයේ දී මෝටර් රථ වාහනවල සිදුවන බදු සංශෝධනයන් ඇතළත් සටහනක් සමාජ ජාල මාධ්‍යවල හුවමාරු වෙමින් පවතී. මෙම සටහනේ නිරවද්‍යභාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සාක්ෂියක් නැතත් බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනුයේ අයවැයේ දී සිදුවන රථවාහන සංශෝධනයන් මෙම සටහනේ දැක්වෙන මිල ගණන් සමඟ බොහෝ සෙයින් සමපාත විය හැකි බවයි.

මෙම සටහනට අනුව ටොයෝටා මාදිලියේ එංජින් ධාරිතාව 1500CC ට වඩා අඩු AQUA, AXIO වැනි කාර් මිල රුපියල් 300,000 ඉක්මවූ මිලකින් අඩුවන බව සඳහන් වේ. එසේම හොන්ඩා මාදිලියේ FIT, FREED, GRACE, INSIGHT වැනි කාර් මිලෙහි අඩු වීමද රුපියල් ලක්ෂ 3 සීමාව ඉක්මවනු ඇති බවට මෙහි සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *