තමන්ව පරාජයට පත් කරන ලද්දේ…ගම්පහ  මනාප පොරයක සිටින මන්ත්‍රී පිරිසක් –සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

තමන්ව පරාජයට පත් කරන ලද්දේ…ගම්පහ  මනාප පොරයක සිටින මන්ත්‍රී පිරිසක් –සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කතානායක තෝරා ගැනීම සදහා වූ ඡන්ද විමසීමේදී තමන්ව පරාජයට පත් කරන ලද්දේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප පොරයක සිටින මන්ත්‍රී පිරිසක් මූලික වී බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පවසයි.

තමන් නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය සදහා තරග කරන ලද්දේ තමන් හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පූර්ණ ආශිර්වාදයෙන් යයිද සදහන් කරන ඇය මනාප පොරය සහ ඉරිසියාව නිසා තමන් පරාජයට පත් කරන ලද බවද ඇය කියයි.

තමන් පරාජය කිරීමට කටයුතු කල පිරිස පැහැදිලිවම උදව් උපකාර කළේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට යයිද ඇය වැඩි දුරටත් කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *