නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කොට ඉඩම් නැවත ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා මුලතිව් වැසියන් විරෝධතාවයක

නාවික හමුදා කදවුර ඉවත්කොට ඉඩම් නැවත ලබාදෙන ලෙසට ඉල්ලීම් කරමින් මුලතිව් වැසියන් අද(26) මුලතිව් වට්ටුවාකල් පාලම අවහිර කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා.
නාවික හමුදා කදවුර  වෙනුවෙන් මුලතිව් වට්ටුවාකල් හා මුල්ලිවයික්කාල් සිවිල් වැසියන්ගේ ඉඩම් පවරාගෙන ඇතිබව පවසන් විරෝධතාකරුවන්  පවසන්නේ ඉඩම් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තවදුරටත් සිදුකරන ඉඩම් මැනීම  නවතා දැමිය යුතු බවයි.වර්තමානයේ යුද්ධයක් නොමැති බැවින් අදාල කදවුර ඉවත් කොට තමන්ගේ මුල් ඉඩම් ලබාදෙන ලෙසත් මීට පෙර අවස්ථාවකදී ද තමන්ගේ ඉඩම් නිදහස් කරදෙන ලෙසට ඉල්ලා තමන් විරෝධතාවයක් පැවැත්වු අතර, එහිදි වගකිව යුතු නිලධාරීන් තමන්ගේ ඉඩම් නිදහස් කරන බවට පොරොන්දු වුවද අදාල පොරොන්දු මෙතෙක් ඉටු නොවීම කණගාටුවට කරුණක් බව ත් විරෝධතාකරුවන් සඳහන් කළා.
විරෝධතාව වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. ශිවමෝහන් මහතා එක්ව සිටියා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *