නාමල් කුමාර වරකාපොළ ට මහින්දට සහ ගෝඨාභයට ආරාධනා කරන්න කටයුතු කලේ ඇයි

නාමල් කුමාර වරකාපොළ ට මහින්දට සහ ගෝඨාභයට ආරාධනා කරන්න කටයුතු කලේ ඇයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහ හිටපු ආරක්ෂ ලේකම් ඝෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වරකාපොළ ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක උත්සවයක් සදහා පැමිණෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයකු හරහා නාමල් කුමාර මීට මාස 3 කට පමණ පෙර ආරාධනා කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

මේ පිළිබදව නාමල් කුමාර මහතාගෙන් අද දෙරණ සිදු කළ විමසුමකදී ඔහු සදහන් කළේ තංගල්ල කාල්ටන් නිවසට ගොස් මහින්ද රාජපක්ෂට මහතාට එම ආරාධනය ඉදිරිපත් කළ ද ඔහුගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණු බවයි.

ඒ හේතුවෙන් උත්සවය කල් දැමා ඇති බවද ඔහු සදහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *